Asamyukta Hasta & Samyukta Hasta Sloka

Standard

Asamyukta Hasta Slokam

“Pathakas Tripathako Ardhapathakas Kartharimukhaha

Mayoorakhyo Ardhachandrascha Araala Shukathundakaha

Mushtischa Shikharakhyascha Kapitha Katakhamukhaha

Suchi Chandrakhala Padmakosha Sarparhirasthathaa

Mrigashirsha Simhamukhaha Kaangoolascha Alapadmakaha

Chaturo Bhramaraschaiva Hamsasyo Hamsapakshakaha

Samdamsho Mukulaschaiva Thaamrachoodas Trisoolakaha

Ithyaasamyukta Hastanam Ashtavimshati reerita”

Samyukta Hasta Sloka

“Anjalishcha Kapothashcha Karkata Swasthikasthathaa
Dolahastha Pushpaputaha Utsangah Shivalingakaha
Katakavardhanashchaiva Kartari Swasthikasthathaa
Shakatam Shanka Chakrecha Samputa Paasha keelakau
Matsya Kurmo Varaahashcha Garudo Nagabandhakaha
Khatwaa Berunda Ithyethe Sankhyaatha Samyukta Karaaha”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s